V Slovenskem domu v Zagrebu so člani Zveze slovenskih društev na Hrvaškem v petek 11. m1j1. 2018  izbrali novo predsednico Barbaro Riman iz Reke. Barbara Riman je mlada razsikovalka, in vodja enote Inštituta za narodnostna vprašanja na Reki. Naloga enote, ki ima sedež v Prosvetno kulturnem društvu Bazovica, je raziskovanje zgodovine Slovencev in slovenstva na Hrvaškem.