Od četrtka, 7. 6.  do sobote 9. 6. 2018 je potekal 5. Festival multikulturalnosti v Titovem parku v Pulju. Že peto leto Istarska županija organizira festival na katerem se lahko predstavijo vsa manjšinska društva iz Pulja. Barve SKD Istra so letos branile članice kreativne delavnice, ki so na postavljnih stojnicah v četrtek, 7. 6. 2018 razstavile svoje izdelke. Prvi dan so nastopili  Klub Srba Istarske županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre ter Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij", razstavljala pa sta le slovensko in makedonsko društvo. V petek sta na festivalu nastopila Društvo perojskih Crnogoraca "Peroj 1657" ter Udruga Roma Istre, v soboto pa so nastopili Demokratska zajednica Mađara Istre, Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond" ter KUD "Bosna" Istarske županije.