Naše društvo je ponovno pobudnik  ideje za sodelovanje med manjšinami, ki so prisotne  v Pulju in sicer s prireditvijo, ki obenem pomeni obogatitev kulturne scene mesta v katerem živimo. Lansko leto je to bilo praznovanje adventa na trgu v središču mesta, kjer je bil postavljen adventni venec in okoli katerega se je vsako adventno nedeljo odvijal koncert v priredbi zborov,  ki delujejo pri manjšinskih društvih, letos pa smo organizirali OTROŠKI FESTIVAL  MULTIKULTURAL-NOSTI, ki se je v soboto 04. novembra odvijal v Circolu, kulturnem domu italijanske skupnosti.

Moto ki nas je motiviral, je bil"Omogočimo otrokom vseh narodov, ki živijo v našem mestu, da se medseboj spoznavajo s predstavitvijo  delčka svoje kulturne dediščine i s predstavitvijo svojega jezika, s ciljem da se že pri najmlajših začne graditi temelj za medsebojno razumevanje, upoštevanje in tolerancijo, kar bo še naprej omogočalo vzdrževanje sožitja, ki  ga tu uživamo".

K sodelovanju smo povabili ne samo narodne manjšine, temveč tudi predstavnike večinskega naroda kot tudi italijansko avtohtono manjšino. Odziv je bil nepričakovano velik, tako da je za nastop bilo prijavljeno blizu 100 otrok.

Večer je za vse bil izredno lepo doživetje, tako za otroke, ki so se pravzaprav zabavali, tako tudi za starše, ki so napolnili dvorano. Od vsepovsod smo slišali pohvale za idejo in tudi za izvedbo, še posebno smo bili veseli, da se nam je pridružila tudi namestnica puljskega župana, ki ni skrivala navdušenja nad manifestacijo. Prisotna ekipa dopisništva HTV-ja je zabeležila nekoliko prizorov in pred kamero povabila tudi par otrok. Iz njihovih izjav je bilo jasno, da so otroci še kako razumeli smoter manifestacije in pomembnost medsebojnega seznanjanja med vrstniki iz drugih nacionalnosti.

Za uspešno odvijanje prireditve sta zaslužna Paola Stermotić v vlogi režiserke in Šandor Slacki, ki  je s posebnim šarmom spodbujal otroke in jih vodil iz točke v točko.

Zavedamo se tudi, da je za udejanjanje ideje v tako kvalitetni obliki velika zasluga voditeljev, ki so  izredno dobro pripravili skupine in posameznike in jim zato gre veliko priznanje in zahvala.

V programu sta sodelovali dve folklorni skupini in sicer ena iz Peroja, ki deluje v sestavi Društva perojskih Črnogorcev, druga pa iz Galižane, iz Italijanske skupnosti. Obe skupini sta bili opremljeni z narodnimi nošami. Za to priložnost so se otroci, ki obiskujejo pouk makedonskega jezika naučili plesnega koraka in zaplesali v svojih nošah, nato so se izkazali z dvema recitacijama.  V programu sta nastopila dva zbora. Iz Osnovne šole Vidikovac so drugošolci  z ubranimi glasovi zapeli dve pesmici. Drugi zborček, ki vadi v italijanskem domu kulture v Pulju, je požel še posebno topel aplavz, saj ga sestavljajo v glavnem otroci iz vrtca, ki pa so zapeli prav tako lepo kot tisti večji.

 

Učitelji materinščine za tri narodne manjšine, slovensko, albansko in makedonsko ter župnik veronauka za srbsko govoreče otroke, so se močno potrudili predvsem z izborom kratkih in zanimivih poezij ter proze in vložili znanje in trud, da so bili njihovi učenci izredno dobro pripravljeni za nastop.

Vse se je začelo na odru okrašenem z velikim, mavrično obarvanim srcem in pušeljcem balonov,, kjer so se zbrali v medsebojnih otroških igrah prav vsi nastopajoči ob glasbeni kulisi z znano Dedićevo pesmijo "Kad bi svi ljudi na svijetu ..." (Če bi vsi ljudje na svetu..), končalo pa se je tako, da je pred mikrofon stopil po en otrok iz vsake skupine in podal sporočilo odraslim, kot: "Želimo, da bi se starši več ukvarjali z nami", Prosimo zmanjšajte število knjig, ki jih moramo nositi v šolo", "En nasmeh lahko spremeni človeku življenje" ... in še in še misli iz pametnih glavic.

Na koncu je treba omeniti, da je R Slovenija podprla ta projekt že po prijavi na natečaj za leto 2017, mesto Pulj pa je po naknadnem zaprosilu dodalo sredstva, ki so nam primanjkovala za kritje stroškov.

Vsi prav vsi, ki so sodelovali in mi organizatorji smo trdno sklenili, naslednje leto bo Drugi otroški festival multikulturalnosti.

FOTOGALERIJA

Klaudija Velimirović