29. junija v galeriji duštva

Mešani pevski zbor Pro Musica Maribor je v soboto, 29. junija, nastopil v galeriji Slovenskega kulturnega društva Istra. Mešani pevski zbor Pro musica, ki je bil ustanovljen leta 1988, sestavlja pisana družba dijakov, študentov, delavcev pa tudi tudi upokojencev. "Predvsem zadnja leta nam je uspelo zbor pomladiti, kar prispeva k večji fleksibilnosti in hitrejšemu študiju novega repertoarja," povedala je zborovodkinja Matka Vrbančič Osterc.

Zbor obvlada obsežen repertoar zborovske literature vseh glasbenih stilnih obdobij, vključno z najnovejšimi stvaritvami domačih in tujih skladateljev. "Vsako leto pripravimo nov koncertni program, s katerim se predstavimo domačim ljubiteljem zborovske glasbe in gostujemo po Sloveniji, pa tudi v tujini" je povedala Vrbančič Osterc.

V preteklosti je zbor navezal stike s številnimi domačimi in tujimi pevskimi zbori in se podal na koncertne turneje na Madžarsko, v Nemčijo, Avstrijo, Luksemburg, Hrvaško. "Med večjimi uspehi lahko omenim uspešna sodelovanja na območnih, medobmočnih in regijskih srečanjih in tekmovanjih. 

Leta 2009 smo dosegli srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju v Zadru" je dodala Vrbančič Osterc,ki je doslej uspešno vodila nekaj zborov. Zadnjih šest let pa je energična zborovodkinja mešanega pevskega zbora Pro Musica.