SKD Istra


Zgodovina društva

Po prvem poskusu organiziranja Slovencev v Pulju iz leta 1996, ko se je ustanovila Slovenska unija, ki pa ni zaživela, je bilo leta 2001 ustanovljeno Slovensko kulturno društvo "ISTRA". Za prvo predsednico društva je bila izbrana Alojzija Slivar.

Prvo leto delovanja društvo še ni imelo svojih prostorov, zato tudi ni bilo mogoče organizirati resne dejavnosti, razen vpisovanja novih članov in akcij predsedstva, da se najde ustrezen prostor. V začetku leta 2003. je s strani mesta društvu dodeljen prostor v ulici Hermana Dalmatina 4, kjer je še sedaj sedež društva. To je pravzaprav dvorana velikosti 84 m2, primerna za prireditve, razstave, predavanja, vaje zbora. Žal smo tudi tajništvo morali organizirati v enem in istem prostoru, kar je postalo ovira, saj se niti dve dejavnosti istočasno nista mogli odvijati.

Vsekakor je dodelitev prostora pomenila zagon dela v društvu. Že 08. februarja leta 2003 smo s skromno prireditvijo praznovali slovenski kulturni praznik, v neurejenem in neogrevanem prostoru. Z volonterskim delom je urejen prostor, montirana razsvetljava, katero smo takoj načrtovali primerno potrebam za razstave.

S prvo finančno pomočjo je bil opravljen nakup najnujnejšega pohištva in organizirana prva razstava rojaka akademskega slikarja Martina Bizjaka. Za vsak praznik so bile organizirane skromne kulturne prireditve.

V letu 2004, ko je bila na podlagi pogodbe o delu zaposlena tajnica za 4 ure dnevno, je to pomenil  boljše pogoje za delovanje.

Na volilni skupščini leta 2005 je izbrano novo predsedstvo, ki je medseboj za predsednico izbralo Klaudijo Velimirović. Istega leta je zaposlena poslovna tajnica za polni delovni čas, ki opravlja administrativno delo tudi za oba Sveta slovenske manjšine, mestni in županijski.

Prelomnico v dejavnosti društva vsekakor predstavlja nakup poslovnega prostora. S podporo slovenske vlade, ki je nakup financirala, smo leta 2010 odprli Slovenski dom, v katerem sedaj deluje tajništvo, kreativna, likovna delavnica in delavnica zdravo življenje, tu poteka pouk slovenščine ter se organizirajo sestanki obeh svetov. Prostor na prejšnjem naslovu smo obdržali za razstave, večje prireditve, vaje zbora, predavanja, seje skupščine, predavanja in druženja.

V naslednjih letih so se dejavnosti v društvu še popestrile. Med naše pomembnejše dosežke  štejemo organizacijo pouka slovenskega jezika ter  prireditev:   Dnevi slovenske kulture  v Istri. Ponosni smo na prvi adventni venec v Pulju,  ki je  decembra  2016 doživel izreden odmev.   Pod vodstvom predsednice Danice Avbelj so ga izdelale članice in člani našega društva,  vsako adventno nedeljo pa smo organizirali tudi glasbeni program   nacionalnih manjšin.  V  letu 2017   je naše društvo prvič  organiziralo tudi Dneve slovenskega filma v Pulju.