Šola slovenščine


Začetek, 5. Septembra 2017

Pouk se bo odvijal v Slovenskem domu na Držićevi 2, Pula, vsak torek, pod vodstvom učiteljice Vide Srdoč.

V treh skupinah:

  • 16:00 Šolski otroci  
  • 17:30 Odrasli -   s predznanjem
  • 19:00 Odrasli  - brez predznanje

Za prijave in dodatne informacije pišite na e-naslov: slovenci@skdistra.hr

VPIS: vsak dan  med 10:00-12:00 razen ob četrtkih med  16:00-18:00 


Slovensko kulturno društvo poziva na upis za učenje slovenskog jezika u šk. god. 2017/2018

Početak nastave 5. rujna 2017.

Nastava će se odvijati u Slovenskom domu u Držićevoj ulici 2, Pula, svaki utorak u četiri grupe:

  • ŠKOLSKA DJECA u 16:00 sati,
  • Odrasli s predznanjem u 17:30 sati
  • Odrasli  bez peredznanja 19:00 sati
  • UPIS svaki  dan: 10:00 - 12:00 osim  četvrtak u  16:00 - 18:00 

Za prijave i dodatne informacije pišite na e-adresu: slovenci@skdistra.hr, ili pozovite na broj 215-851