Vijeće


Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pula

Svet Slovenske nacionalne manjšine mesta Pulj

Svet manjšine ima pravico:

 • predlagati mestni upravi načine za  napredek in izboljšavo položaja nacionalnih manjšim na območju mesta Pulj in splošne akte s kateri se  rešujejo vprašanja nacionalnih manjšin 
 • predlagati kandidate za dolžnosti znotraj delovnih teles mesta 
 • na obveščenost o vprašanjih, o katerih razpravlja Mestni svet  in se tičejo nacionalne mnajšine. 

Svet nacionalne manjšine določi statut, program dela, finančni načrt in zaključni račun. 

Predsednica: Marija Langer 
Namestnica predsednice: Klaudija Ana Velimirović 

Člani Vijeća:

 1. Antonija Bubić
 2. Bojan Bukovnik
 3. Cvetka Celija
 4. Bojana Hrobat
 5. Milena Križman
 6. Vesna Jelinčić
 7. Bojan Kaučić
 8. Vinko Knez
 9. Kristina Kocanović
 10. Damijana Pezdirc
 11. Alojzija Slivar
 12. Frančiška Uzunić
 13. Janez Velkavrh

Vijeće je ustanovljeno  23. junija 2015 

Naslov: 

VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Hermana Dalmatina 4, 52100 Pula 

STATUT Sveta (86,0 KB)

Vijeće Slovenske nacionalne manjine Istarske županije

Svet slovenske nacionalne manjšine Istarske županije

Sedež: H. Dalmatina 4, Pula 
Tel: 052/215-851 
Datum volitev: 31.05.2015.
Datum ustanovitvnega zasedanja: 09.07.2015.

Popis vijećnica i vijećnika:

 1. Marjan Brecelj, predsjednik         
 2. Alenka Milotić, zamjenica predsjednika
 3. Marija Hrga
 4. Zoran Podobnik
 5. Tanja Slamnik
 6. Olga – Ana Benulić
 7. Marija Mordej - Gnjidić
 8. Štefanija Sliško
 9. Drago Brulc
 10. Vesna Šereš
 11. Olga Naglič - Radošić
 12. Otmar Širec
 13. Marjeta Milani
 14. Andreja Taškovski
 15. Marjeta Diminić
 16. Tereza Gaćeša
 17. Miroslava Kranjčić
 18. Pavel Rataj
 19. Silva Šutar Vujičić
 20. Malči Tatković
 21. Marija Stančić