Slovensko kulturno društvo Istra Pula,  razpisuje delovno mesto poslovne tajnice

Opis dela:

organizacija kulturnih dogodkov,  prijave na javne razpise, poročanje o projektih,  izdelava   poročil, urejanje spletne strani in FB profila, odgovarjanje na e-pošto,  vodenje blagajne, plačevanje računov, priprava pogodb...  idr.

Delovni čas: 8h  in vikendi po potrebi

Zaposlitev za 1 leto  z možnostjo podaljšanja.

Poskusna  doba 3 mesece

POGOJI:

Zahtevana stopnja izobrazbe:  VI/1, VI/2, VII   - zaželeno družboslovne smeri

Znanje jezika: OBAVEZNO znanje slovenskega jezika -  pisno in pogovorno

Delodajalec pričakuje: vestnost, urejenost, natančnost, točnost in komunikativnost

Poznavanje računalniških programov Microsoft , Word, Excel, Power Point   

Rok in način prijave :   Po elektronski pošti na slovenci@skdistr.hr  do VKLJUČNO 25. 12. 2017 z naslovom :  PRIJAVA NA RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

Kandidati priložijo: življenjepis,   reference

Izbrani kandidati,  bodo poklicani na razgovor v roku  20 dni po razpisu.